Siapakah golongan risiko terhadap COVID-19? 5 (1)

Coronavirus yang sebelum ini yang diketahui sebagai nCoV telah dinamakan secara rasmi sebagai COVID-19 (Coronavirus Infection Disease-2019). Cara penularan COVID-19 daripada individu kepada individu lain adalah melalui titisan dari hidung … Read More

Apakah COVID-19 Jarak Sosial? 5 (1)

Apakah itu Jarak Sosial Kekalkan jarak sosial boleh mengurangkan sosial interaksi ataupun sentuhan fizikal antara satu sama lain. Ini boleh membantu mengurangkan risiko penyebaran coronavirus (COVID-19). Dengan ini, kes jangkitan … Read More