()

Bagaimanakah anda boleh menjaga kebersihan diri untuk COVID-19

Anda boleh melindungi diri sendiri dan membantu mencegahkan wabak virus dengan mengamalkan adab kebersihan diri yang baik

  • kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer;
  • Tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila anda batuk dan bersin. Buang tisu yang digunakan dalam tong sampah segaranya.
  • Elak menyentuh mata, hidung dan mulut anda.
  • Elak menyentuh objek antara tempat awam, seperti tombol pintu, pemegang sampingan atau butang lif 
  • Elak hubungan rapat (1 meter atau 3 kaki) dengan orang lain
  • Jangan berkongsi peralatan makanan, berus gigi atau tuala
  • Duduk dalam rumah dan kuarantin diri daripada ahli keluarga yang lain jika anda merasa tidak sihat
  • Pakai penutup mulut dan hidung (mask) jika anda batuk atau bersin.

Klik untuk menonton video Dept Health HKSAG tentang Menjaga Kebersihan Diri (English)


Amaran. Blog TELEME mengandungi maklumat umum tentang keadaan kesihatan dan rawatan. Ia tidak bertujuan untuk menjadi pengganti nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan.

Sekiranya anda mengalami sebarang masalah perubatan, anda perlu mendapatkan rawatan perubatan segera dari doktor anda atau ahli kesihatan profesional yang lain. Anda tidak boleh menangguhkan mendapatkan rawatan, menukar rawatan / perubatan anda, atau menghentikan rawatan perubatan kerana maklumat di laman web ini.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Share it on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?